Otevřená data, specifikace formátu

Název Popis Typ Příklad
asn Číslo autonomního systému. Numeric 203208
cat_technology Kategorie použité technologie např. “4G”, “5G”, “LAN”. String LAN
client_version Použitá verze klientské aplikace. String 0.9.0
download_kbit Rychlost stahování, kilobity za sekundu. Numeric 15500
implausible Identifikace závadných měření. Boolean false
ip_anonym Anonymizovaná IP adresa klienta. String 185.68.212
lat Zeměpisná šířka pozice klienta. Numeric 50.2029024
loc_accuracy Odhad přesnosti polohy (rádius v metrech). Numeric 3766
loc_src Zdroj informací o poloze. Hodnoty: “gps”, “network”. String network
long Zeměpisná délka pozice klienta. Numeric 17.3967841
lte_rsrp Síla LTE signálu v dBm. Numeric -75
lte_rsrq Kvalita LTE signálu v decibelech. Numeric -8
model Název použitého zařízení. String Chrome
nat_type Typ připojení z hlediska NAT a verze IP (Např. veřejná IP, privátní adresa za NATem). String nat_local_to_public_ipv4
ndt_download_kbit Rychlost stahování NDT-testu v kilobitech za sekundu. Numeric 51343
ndt_upload_kbit Rychlost vkládání NDT-testu v kilobitech za vteřinu. Numeric 12335
network_mcc_mnc Identifikace sítě, přičemž první tři čísla reprezentují zemi a čísla za pomlčkou operátora v rámci země. String 111-11
network_name Zobrazované jméno sítě. String CTU CZ
network_type Typ sítě např. MOBILE, LTE, LAN. String LTE
num_threads Počet vláken testu stahování. Numeric 3
open_test_uuid UUID konkrétního testu. String O10b9e85c-d47a-3428-b3fe-82ef24e8c6fe
open_uuid Identifikace klienta, který spustil test. String Pa18046c3-cfce-357a-a3d0-062467c8a32c
ping_ms Medián pingu (round-trip time) v milisekundách, měřeno na straně serveru. Numeric 15.189354
pinned Identifikace relevantních měření. Boolean true
platform Platforma, na které byl test proveden. Např. “Android” (= Google Android App), “iOS” (= Apple iOs App). String Android
server_name Název měřicího serveru. String ČTÚ
sim_mcc_mnc Identifikace sítě poskytovatele dle SIM karty. Význam čísel je stejný jako u network_mcc_mnc String 111-11
test_duration Doba trvání testu v sekundách. Numeric 15.189354
time_utc Čas spuštění testu v časové zóně UTC. String 2021-09-10 02:55
upload_kbit Rychlost vkládání, kilobity za sekundu. Numeric 5500