Co znamená zpoždění (ping)?

Pod pojmem zpoždění (ping), technicky správně obousměrné zpoždění, si lze představit čas, po který putuje datový paket vyslaný z vašeho uživatelského zařízení (počítač, notebook, mobilní telefon) prostřednictvím internetu až k měřicímu serveru nástroje ČTÚ-NetTest a zpět. Ping (zpoždění v datových sítích) se udává v jednotkách ms (milisekundách). Vysoké hodnoty obousměrného zpoždění mohou znemožnit využívání služeb v reálném čase (např. TV nebo VoIP) a bývají také jednou z příčin poklesu skutečně dosahovaných rychlostí (download a upload). Obecně platí, že vlivem zatížení sítě poskytovatele služby přístupu k internetu hodnota pingu roste a naopak. Během měření obousměrného zpoždění prostřednictvím pingu se využívá protokol síťové vrstvy ICMP.