ČTÚ – NetTest informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nástroj NetTest nabízí možnost certifikovaného měření, které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem v podobě PDF dokumentu, který může uživatel použít pro případnou reklamaci služby přístupu k internetu. Pokud chcete provést reklamaci služby přístupu k internetu (připojení k internetu), je nutné vždy využít režimu certifikovaného měření, přičemž jediným přípustným způsobem měření je kabelové připojení vašeho uživatelského zařízení (PC, notebook) přímo ke koncovému zařízení za definovaných podmínek.

Mějte prosím na paměti, že nejen výkon vašeho uživatelského zařízení, ale i operační systém má zásadní vliv na naměřené hodnoty skutečné rychlosti.